AE-Groep
 
Algemene voorwaarden
 

 1. Enkel de hierna volgende voorwaarden, alsook de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden, alsook van de bijzondere voorwaarden en van onze offerte zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard.
 3. Onze offertes houden geen enkele verplichting in, zelfs indien er een termijn in wordt vermeld.
 4. Onze offertes kennen een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 5. Bestellingen, ongeacht of ze ons rechtstreeks worden overgemaakt of via onze commerciële afgevaardigden, worden slechts beschouwd als definitief wanneer zij door ons zijn aanvaard.
 6. De opdracht wordt aanvaard wanneer de klant een voorschot betaald heeft van minimum 50 € of 1/3 van het saldo. Dit bedrag dient voor het opstarten van alle administratie. Deze kost wordt na opstellen van de EPC afgetrokken van het saldo. De definitieve aanvaarding gebeurt na een aanvaardingsmail van de AE-groep.
 7. De factuur (afrekening) is betaalbaar voor levering van het originele energiecertificaat en na opstellen van het proefcertificaat.
 8. De klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten per aangetekend schrijven kenbaar maken aan de dienstverlener binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van het proef energiecertificaat.
 9. Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon, blijft de aanvrager steeds verantwoordelijk en borg voor de betaling van de volledige factuur.
 10. Wanneer de klant niet of later op de afspraak is, kan hiervoor een extra administratieve kost van 25 € aangerekend worden.
 11. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding ter grootte van minimaal de administratiekosten verschuldigd.
 12. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasbaar zou zijn, blijven de andere bepalingen wel geldig. De nietige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen die een vergelijkbare economische uitwerking hebben.
 13. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.
 14. Laattijdige betaling geeft van rechtswege automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest van 1 % per maand vanaf de vervaldag.

 

     
     
     
     
     
 

AE-Groep
Herenweg 98 bus 2
B-3700 Tongeren
GSM 0479/08 77 76

e-mail : info@ae-groep.be

 
EPC, Energie prestatie certificaat, Energie, Certificaat,Energieprestatie certificaat,Verhuren, Verhuur, Verkoop, Verkopen, Appartement, Woning, Studio, AE-Groep, Amore, AE Groep, Vof, Herenweg, 3700, Tongeren, Limburg, Leuven, Isoleren, Isolatie, Keuring, Bouw, Energiebesparend, energie sparen,Rationeel energiegebruik, Rationeel, Verbruik, Energiebesparen, energiebesparend,Besparen, Premie, Premies, Energieprestatie databank, Databank, Residentieel, Residentiële gebouwen, Ventilatie, Verwarming, Energiescore, Energiezuinig, Score, Energiestatus, Castermans, Danny, Vliers, Karine, Herenweg 98 bus 2,